Besked


Dynamisk psykoterapi

LIVSSTILSTERAPEUTENS mission er, at klienten kommer til at tage positive valg ved at komme i dybden og få bearbejdet deres problematikker, så de derved kan leve mere i ro, harmoni og glæde med sig selv og deres omgivelser!


Terapien er en dynamisk helhedsorienteret proces, som arbejder med det hele menneske, for at skabe bedre harmoni og balance med krop, sind og ånd.

Dette udvikler en bedre balance mellem hovedet og kroppen, det mentale og det følelsesmæssige i arbejdet med både den maskuline og feminine side i os selv.

 

Terapi

LIVSSTILSTERAPEUT henvender sig til :

Barnløse – Gravide – Børn – Unge – Voksne – Par – Grupper – Sportsfolk – Erhvervsledere – Landmænd og personer med ernæring, motion og spiseforstyrrelser.


LIVSSTILSTERAPEUTEN ønsker for sine klienter, at de bruger det terapeutiske rum på en sådan måde at det der opstår, kan tages med ud i dagligdagen som en virksom metode.

Det er vigtigt at vi mennesker fungerer som en helhed, for at vi kan opleve tilværelsen optimal.


Mange problemer opstår fordi kommunikationen mellem krop, psyke og sjæl er utilstrækkelig.

Alt for mange forstår ikke at aflæse de indre signaler, hvilket resulterer i sygdomme og uhensigtsmæssige adfærdsmønstre.


De fleste problemer kan løses, når årsagen er lokaliseret,

men det kræver at du lærer at "lytte" til dig selv.