Besked

 

Personlig mentor

Personlig Mentor

Din personlige mentor styrker

 

din personlige udvikling,

fysisk, psykisk og socialt.

 

 

 

Mentor tilbyder både udvikling af iværksætter, ledere og medarbejdere.

Støtter den personlige og faglige udvikling og finder nye potentialer og visioner.

Mentor giver støtte til den optimale integration af nye medarbejdere og nydanskere. Mentorskab er en strategisk udviklings aktivitet, som både støtter organisationens vision, mål og værdier og deltagernes individuelle udviklingsbehov og ønsker, både kortsigtet og langsigtet. Mentor er først og fremmest lyttende og spørgende, men kan også være fortællende, rådgivende og konstruktiv vejledende, således at mentee bliver udfordret og får bedst mulig anledning til at reflektere og lære nyt om sig selv og andre. Mentor skaber balance mellem job og privatliv og mentor er med til at skabe en aktiv sund dynamisk personlig vækst og livsstil. Mentor er en person man har tillid og fortrolighed til..

 

Personlig Mentor udfordrer f.eks. indenfor:

 • Personlig udvikling, livsstil og livsbalance.
 • Lederudvikling strategier og arbejdsmiljø.
 • Projektlederudvikling og optimering.
 • Talent udvikling af ledere, sportsfolk, skuespillere, fotomodeller m.m.
 • Integration af nye medarbejdere også med en anden etnisk baggrund.
 • Støtte under uddannelse, projekter, eksamener og til nyuddannede.
 • Støtte til under og overvægtige samt unge med spiseforstyrrelser.
 • Støtte til stress, udbrændte, livsstilssygdomme, kriser og depression.
 • Støtte til iværksættere og udnyt potentiale og virkeliggør visioner.
 • Støtte til trainee-programmer.
 • Udvikling af vision, mission, værdier, mål og handlingsplaner.

 

Firma branding, bestyrelsesposter, ombudsmand og en virksomhed i krise mm.Mentor skaber en oase af ro og refleksion for mentee, til at tænke over hverdagens hændelser og egen adfærd. Især i perioder med forandring – skabt af ydre eller indre omstændigheder – kan mentor skabet være en værdifuld ramme for sparring for opnåelse af ønsker og ambitioner eller håndtering af ydre forandringskrav.Mentor bidrager til at mentee kan se nye vinkler på opgaver og situationer, mentor hjælper dig til at "komme op i helikopter perspektiv", hvilket får mentee til at se nye udviklende muligheder og gennemføre handlingsplaner på vej til opnåelse af egne og organisationens mål. Mentor vil efterfølgende identificere, integrere og forankre samt dokumentere ny læring og nye indsigter. Mentor vil åbne døre som ellers ville være lukkede.


Mentor tilbyder

Mentor er en neutral og erfaren sparringspartner der stiller sig til rådighed for mentees udvikling. Mentor vil skabe et fortroligt læringsrum, hvor mentee i samarbejde kan udforske egne færdigheder, muligheder og ambitioner, hvilket opbygger en tæt og tillidsfuld relation. Mentor er udfordrende, åben, lyttende, faciliterende, coachende, observerende og reflekterende. Mentor stiller de rigtige spørgsmål og udforsker mentees udtalelser. Mentor tilbyder en lang livserfaring med viden og netværk opbygger personlige og faglige kompetencer, giver karriereudvikling og kulturforståelse. Mentee vil bedre forstå de menneskelige problemstillinger og vil blive bedre til at se, hvorledes mentee selv kan blive bedre til at observere, analysere og forstå andre mennesker og opnå en større forståelse for kulturen og værdierne i egen organisation.


Gode råd til Mentee

Tage ansvar for egen læring, og forvent ikke, at det bliver serveret af mentor, det er et gensidigt lærende samarbejde, hvor der skabes ny vide, nye indsigter og synergi mellem to mennesker. Beslut egne mål for samarbejdet – og drøft dem med mentor. Forbered dine møder med mentor, vær aktiv og målbevidst.

Lyt aktivt og stil spørgsmål til mentor.Vær åben for nye ideer og afprøv disse.

 

"Det er kun din fantasi,

der sætter grænser for din succes,

og den afhænger i høj grad af

din egen indsats."