Besked

 

Danskernes livsstil og misbrug igennem de sidste 50 års samfundsudvikling og de nye samfundsvilkår, har skabt store ændringer i sygdomsmønstrene.

Et særligt stort problem udgør sygdomme som følge af uhensigtsmæssig livsstil, livskvalitet og miljø, hvilket mere end hver tredje dansker lever med i dag.

Flere sygdomme og sygdomsgrupper har fået hæftet betegnelsen leve kårs sygdom, folkesygdomme eller livsstilssygdomme på sig.

Det gælder for følgende 8 livsstilssygdomme:

  • Diabetes type2 (alders diabetes)
  • Forebyggelige kræftsygdomme
  • Hjerte-karsygdomme
  • Osteoporose (knogleskørhed)
  • Muskel og skeletlidelser
  • Overfølsomheds sygdomme (astma & allergi)
  • Psykiske lidelser
  • Rygerlunger (KOL)

En stor del af disse sygdomme kan undgås eller hvis de er indtrådt begrænses, ved at ændre på sine holdninger, vaner, overbevisninger og livssyn, hvilket er nogle af de ting vi har stor succes med i LIVSSTILSTERAPEUTEN ved vores målrettet rådgivning og terapi.

 

livsstilssygdomme

 

Fælles ansvar

Sundhed er et fælles ansvar der skabes i et sammenspil mellem den enkelte, familien og de små og store netværk samt fællesskaber som den enkelte indgår i.

Gennem opvæksten sætter vi præg på vores børn, der i de nære og de daglige relationer præger deres holdninger, livssyn og adfærd. Også når det gælder sundhed.

Forebyggelse og sundhedsfremme har ikke kun til formål at holde "raske mennesker raske".

Det har også til formål at rehabilitere syge ved at sikre mod yderlige funktionstab og genskabe livskvalitet og livsmod for sig selv, sine nærmeste og for at tage del i sundere fællesskaber.

Du kan hvad du vil!